De naam Kelleborre(l) refereert naar de Kelleborre, een bron die reeds vernoemd wordt in geschriften daterend van 1432, het was de parochiale doopput.