Bier goed al goed‘
Brouwerij Vissenaken wil Vissenaken op de wereldkaart plaatsen met een eigen brouwerij. Als ethisch bedrijf is de zorg voor mens en milieu uiterst belangrijk. Er wordt naar gestreefd om zoveel mogelijk te voldoen aan al de geldende wetten en regels. Groei en winst zijn daarbij ondergeschikt. Het welzijn primeert. Kennis en expertise worden daarom gratis ter beschikking gesteld ter bevordering van de Belgische biercultuur. Want wat is er erger dan een café zonder bier? Juist, een dorp zonder brouwerij!