Kort’om Leuven is een coöperatieve vennootschap met 20 boeren en Stad Leuven die korte keten producten van boeren regio Leuven en Vlaams-Brabant direct levert aan 60 professionele klanten waaronder winkels, restaurants, grootkeukens en scholen. Kort’om Leuven streeft naar een zo nauw mogelijke samenwerking tussen boer en klant in een sterk regionaal voedselsysteem.

Het coöperatieve doel van Kortom Leuven (Kort’om CV) is door onderlinge samenwerking tussen de landbouwers en de stad Leuven (de coöperanten) te komen tot een duurzaam regionaal landbouw- en voedingssysteem. Kortom Leuven zet dit in de praktijk door het opzetten van een korte keten-distributieplatform. Dit voorwerp zorgt voor een positieve maatschappelijke impact op de mens, het milieu en de samenleving.