Wijn en zoveel meer…

De Petrushoeve heeft, zover we kunnen nagaan uit cijns-boeken en kerkrekeningen, minstens een historie vanaf 1519. In het cijnsboek van Nassau werd vermeld dat een zekere Jan Van Huffele 30 roeden land uit de straat heeft ingenomen en er een huis heeft opgezet. Uit de rekeningen van de kerk van Molenbeek weten we waar deze man precies woonde omdat hij er een erfrente had aangegaan.

Zijn opvolgers waren Antoon Kenis en nadien Jan Nijs met steeds enkele generaties. Dit waren steeds voorname boeren te Molenbeek.

Op 14/11/1861 huwt Petrus Torbeyns met Anna Regina Broos en vestigen zij zich op de hoeve die reeds in het bezit gekomen was van vader Dionisius. Hij heeft de boerderij uitgebreid en herbouwd naar de huidige vorm. Zoals een herenboer het paste liet deze de woonkamer verfraaien met een prachtige kalkschildering van een jachttafereel, welke nog steeds zichtbaar is.

Later komt de hoeve in bezit van Bonie Van Dael en diens zoon René en Denisé. Welke er akkerbouw en voornamelijk aardappelen teelde.

In 2010 nam de familie Calders de hoeve over. En enige tijd later planten ze hun eerste ranken, de start van een nieuw verhaal..

Ze hebben onze hoeve namelijk omgetoverd tot hun klein paradijs, waar tal van evenementen plaatsvinden. Allereerst hebben ze hun domein samen met regionaal landschap Noord-Hageland omgetoverd zodat je nu kan genieten van een mooie bloemenweide. Hierdoor komen exotische vlinders en wilde bijen vaak een bezoekje brengen. Maar je vind er ook andere dieren zoals dwerggeitjes, eenden, konijnen,.. Als je na al dat wandelen dorst hebt gekregen kun je altijd proeven van hun heerlijke streekwijnen.