Steunpunt Korte Keten van Ferm heeft zijn 20ste verjaardag gevierd met een event voor (toekomstige) korteketenondernemers. In 20 jaar evolueerde de korte keten naar een performante, toekomstbestendige professionele activiteit in de land- en tuinbouw.

De korte keten is een manier om een volwaardig inkomen te verwerven, maar ook om dat te doen met minder dieren en minder grond, vindt het Steunpunt. “Sinds Ferm het Steunpunt Korte Keten oprichtte, heeft het al meer dan 1.000 landbouwbedrijven begeleid. Pas de laatste jaren krijgt korte keten als ondernemingsmodel erkenning in de sector. Er zijn vandaag ruim 4.000 land- en tuinbouwbedrijven actief in de korte keten. Dat aantal blijft groeien ondanks de grote onzekerheid in de landbouw”, zegt Nik Van Gool, voorzitter van Ferm vzw.

Met het oog op de grote uitdagingen waarvoor de sector staat, biedt de korte keten zeker perspectief voor veehouders die de veestapel moeten of willen afbouwen. Ann Detelder, manager van het Steunpunt Korte keten: “Met een daling van de veestapel kan een bedrijf niet alleen voldoen aan de strengere regelgeving maar ook – door de vermarkting zelf in handen te nemen – een leefbaar en toekomstgericht bedrijfsmodel uitbouwen.”

Dankzij de goedkeuring door het Departement Landbouw en Visserij van twee demoprojecten kan het Steunpunt extra inspanningen leveren om Vlaamse veehouders op weg te helpen. “We gaan hen sensibiliseren, informeren en ondersteunen om op een verantwoorde manier de transitie door te maken naar een ‘future proof’ korteketenbedrijfsmodel. Deze transitie vraagt echt maatwerk. Het steunpunt kan hen dit bieden”, zegt Ann Detelder.

Maar de korte keten is niet voor elk bedrijf en voor elke ondernemer weggelegd. Een aantal factoren bepalen mee het succes van de onderneming. Dat blijkt uit de studie die het ILVO in opdracht van Steunpunt Korte Keten uitvoerde en uit de getuigenissen van korteketenondernemers tijdens het panelgesprek, o.l.v. financieel journalist Michaël Van Droogenbroeck.

Peter van de Venusberg in Limburg baat bewust een kleinschalig varkensbedrijf uit met hoeveverkoop. “Wanneer je kiest voor kleinschaligheid moet je toegevoegde waarde creëren én een goede relatie opbouwen met je omgeving. Je produceert dan voor de mensen van hier en houdt rekening met wat zij nodig hebben. Ik verkoop twee varkens per week en iedereen die bij mij wil kopen moet eerst naar de varkens gaan kijken terwijl ze in de wei lopen.”

Cruciale succesfactoren om te slagen en het bedrijf rendabel te houden zijn vaardigheden zoals de goesting om contact te leggen met klanten, autonomie, financieel inzicht en goede marketing en communicatie. Daarnaast zijn er operationele succesfactoren zoals de degelijke organisatie van de korteketenactiviteit, een goede taakverdeling, klantverbindende communicatie, een duidelijke strategie en prijszetting en samenwerking met collega’s.

“Wie instapt in de korte keten alleen om financiële redenen, zal het niet lang volhouden. Het vergt de juiste motivatie, veel geduld en ondernemerschap. Het moet écht een zeer bewuste keuze zijn, anders loopt het vroeg of laat fout”, beklemtoont Ann Detelder.

Ondernemers moeten – voor ze de stap zetten – zich hier heel goed van bewust zijn. Het Steunpunt bereidt bedrijven, en in het bijzonder rundvee- en varkenshouders, daarop voor met praktijkvoorbeelden, lerende netwerken en individuele begeleiding.

“Daarnaast is competentieontwikkeling zeer belangrijk”, besluit Detelder. “Om succesvol te zijn in de korte keten moeten ondernemers, naast technische landbouwcompetenties, de bijkomende regelgeving onder de knie krijgen. Ze moeten een grondig zicht hebben op de investeringsnoden en de kosten van dit bedrijfsmodel. Bovendien staan zij zelf in voor de marketing- en communicatie. Wij bieden hen de nodige opleidingen in groep aan naast individuele trajectbegeleiding.”

Bron: Vilt