De Vlaams-Brabantse imkersverenigingen ontvangen 800 vallen van de provincie Vlaams-Brabant om de Aziatische hoornaar te bestrijden. De insecten duiken sinds 2016, vanuit China, op in onze streek. Omdat ze weinig natuurlijke vijanden hebben, vormen ze een bedreiging voor (honing)bijen en andere inheemse insecten die onze bloemen en planten bestuiven.

​Bijen zorgen ervoor dat drie kwart van de planten op aarde blijft bestaan. En dus ook voor het voortbestaan van de mens. Sinds enkele jaren vormen Aziatische hoornaars een gevaar voor onze inheemse soorten. Ze vallen honingbijen aan, dringen kasten binnen en roven hele nesten leeg. Daarom is het nodig om de Aziatische hoornaars te bestrijden.

Dankzij het trechtersysteem van de vallen kan men de Aziatische hoornaars vangen en laat men de Europese, die groter zijn, ongemoeid. (Honing)bijen kunnen er door vliegen.

“In totaal kochten we 800 vallen aan”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor land- en tuinbouw. “Die stellen we ter beschikking van imkersverenigingen, zoals de vzw Imkers van het Pajottenland. In het voorjaar kan je de val gebruiken om jonge koninginnen van de Aziatische hoornaar te vangen. In de zomer kan je honingbijen beschermen door een val nabij een kast te plaatsen.”

Met de maatregel hopen de provincie en de imkers om de groei van de populatie Aziatische hoornaars te vertragen.

“De Aziatische hoornaars plukken de honingbijen, net voor de kast, uit de lucht”, zegt Hilde Dierck van de vzw Imkers van het Pajottenland. “Hun aanwezigheid zorgt ervoor dat bijen minder uitvliegen, minder stuifmeel binnenhalen en dat betekent minder voeding voor de larven. Wat dan weer resulteert in meer dode bijen en minder honingopbrengst. Was er twee jaar geleden nog maar één nest in Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek, dan telden we er vorig jaar al zeven. Over het gehele Pajottenland zijn er vorig jaar meer dan 800 interventies geweest door de brandweer. Ook in de buurt van het Plattelandscentrum Peerenbosch werden nesten opgemerkt en vernietigd.”

Meer info: www.vlaamsbrabant.be/aziatische-hoornaar