In Bezoekerscentrum De Lambiek in de Beerselse deelgemeente Alsemberg werd zoals bij de meeste vorige jaren de Lambic Award 2022 uitgereikt. Dit jaar ging deze naar Jacques De Keersmaecker.

De Hoge Raad voor Ambachtelijke Lambiekbieren (HORAL) riep deze Lambic Award in het leven. De onderscheiding wordt uitgereikt aan personen die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt op het vlak van de promotie en verdediging van de traditionele lambiekbieren. In het verleden ging de Lambic Award al naar Edgar Winderickx, Hugo Casaer, Tim Webb, Stene Isacsson, Daisy Claes, Dominiek Geers, de Pajotse folkgroep Arjaun, het Team van Lambic.info, Andy De Brouwer en Yanick Dehandschutter, de Belgische verenigingen voor bierliefhebbers en dit jaar dus Jacques De Keersmaecker.

Voor de verwelkoming werd gezorgd door voorzitter van HORAL Gert Christiaens en Beersels schepen Jo Vander Meylen die vanaf 1 januari de burgemeesterssjaal van Hugo Vandaele overneemt. Gert Christiaens: “Jacques droeg omwille van zijn familiale lambiekroots traditionele geuze een warm hart toe. Hij speelde 30 jaar geleden een cruciale rol inzake bescherming van Oude Geuze en Oude Kriek. Inmiddels is de productie van Oude Geuze meer dan vertienvoudigd.”

Eind jaren ’80 werden sommige brouwerijen geconfronteerd met problemen in verband met de wetgeving rond lambiek en geuze. Tezelfdertijd drongen een aantal brouwers aan om tot een betere bescherming te komen van de ‘traditionele geuze’. Op 27 augustus 1990 kwamen alle lambiekbrouwers samen op het Brouwershuis. Daar werd beslist om een poging tot bescherming te doen op basis van nieuwe EU-regelgeving, die op dat moment in de maak was. De Europese regelgeving inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van voedingsmiddelen werd gepubliceerd op 28 juli 1993. Kort daarna kwamen op uitnodiging van Jacques De Keersmaecker de lambiekbrouwers opnieuw bijeen. Er werd een vier man sterk ‘Comité Geuze’ opgericht, bestaande uit Jacques De Keersmaecker (Belle-Vue), André De Keersmaeker (Mort Subite), Frank Boon (Br. Boon) en Jacques Van Cutsem (Br. Timmermans). Dit comité vertegenwoordigde alle lambiekbrouwers en kreeg een mandaat om een beschermingsdossier in te dienen.

HORAL-voorzitter Gert Christiaens vertolkte de motivatie voor de laureaatkeuze als volgt: “Als voorzitter van het Comité Geuze speelde Jacques De Keersmaecker hierbij een sleutelrol. Na drie en een half jaar was het productdossier eindelijk klaar. Het werd goedgekeurd op 21 januari 1997 en op 20 november 1997 besliste de Europese Commissie dat Oude Geuze en Oude Kriek voortaan als Gegarandeerd Traditionele Specialiteit waren beschermd. Dit leidde uiteindelijk ook tot de oprichting van HORAL, ondertussen 25 jaar geleden.” overnam. Na de herstructurering van de Anderlechtse brouwerij werd Jacques De Keersmaecker in 1997 directeur van de afdeling Grondstoffen van Interbrew.

Bron: Editiepajot