Wie Affligem zegt, denkt vaak onmiddellijk aan de files op de E40, maar een veel betere gedachte is deze van een lekker Affligembier vergezeld van een blokje Affligemkaas! Nog nooit geproefd? Ontdek dan zeker Affligem Hoppeland!

Affligem, gevormd door de deelgemeenten Essene, Hekelgem en Teralfene strekt zich uit tussen de Faluintjes en het Pajottenland. In Teralfene vormt de Dender de grens met Oost-Vlaanderen.

De Sint-Pieter- en Paulusabdij is gesticht door zes roofridders in 1062 en in 1085 aanvaardden zij de regel van de H. Benedictus. Affligem was de primaria Brabantiae, de voornaamste abdij van het hertogdom Brabant en in vredestijd werd hier de banier van het hertogdom bewaard. Van Sint-Lutgard (1182-1246) kreeg zij de vleiende benaming “Van Allen Cloosteren Spieghel”. De abdij groeide uit tot één van de belangrijkste in de oude Nederlanden. In 1796 bedroeg het domein nog meer dan 8000 ha maar toen ging het volledig te niet bij de opheffing door de Franse Republiek. Pas in 1837 kon het kloosterleven in Dendermonde en in 1870 in Affligem hersteld worden. Her en der verspreid vertoont het Affligems landschap nog sporen van de ondernemerszin van de abdij Affligem: grote oude hoeves, de contouren van drooggelegde vijvers en de slenken van oude steengroeven.

De hop uit Affligem, en uit de hele regio Aalst-Affligem-Asse, werd ooit het groene goud genoemd omdat ze zorgde voor welvaart in de regio. De reputatie ervan reikte tot ver in Europa. De hop doordesemde dan ook sterk het leven van de mensen in deze regio. Helaas raakte de hop in verval, maar in het landschap, het bier
en bij een aantal hopboeren houden enkele prachtige getuigen van dit rijke verleden stand. Deze kan je ontdekken op een hopwandeling doorheen Affligem. Je geniet dan ook meteen van het wandelparadijs dat Affligem is. In het begin van vorige eeuw was er een intense snijbloementeelt in Hekelgem. De zandtapijten lokten vanaf hun ontstaan in 1873 veel kijklustigen maar zijn nu aan een herwaardering toe.

Als folklorefeest heeft de “St.-Antoniusviering” in Essene een uitstraling buiten onze gemeente.

Affligem is vooral een wandelparadijs maar haar gastronomische producten, haar (abdij)bier, wijn, dito kaas verlenen haar naam nog wijdere bekendheid.

Wie Affligem wil bezoeken, kan beroep doen op een enthousiaste Gidsenvereniging. Inspiratie voor een daguitstap, al dan niet vergezeld van gastronomische geneugten, kan je vinden op de website www.toerismeaffligem.be.