Eeuwenlang worden in Tienen en omstreken tijdens de kerstperiode Totemannen gebakken. Eigenlijk een rijk rozijnenbrood in de vorm van een in doeken gewikkeld kindje. De traditie stamt vermoedelijk uit de 16de eeuw. Waar we zeker van zijn, is dat in de vroege 18de eeuw de stad Tienen verordeningen uitvaardigde om plaats te vrijwaren in de bakkersovens voor het bakken van de kerstbroden. Door de vorm werden ze in het Tiense snel een brood met twee toten (uitstulpsels) aan weerszijden van het brood. Vandaar de naam ‘Toteman’.

Zo’n 20 jaar geleden bouwde men een houtoven op het Torekesplein in Tienen en herwaardeerden zij de echte Toteman uit de houtgestookte oven. Een bijna vergeten broodsoort werd opnieuw hip. De leden van de Tiense Bakkersbond of ‘Het Koninklijke Syndikaat der Meester bakkers van Thienen en Omstreken’ bakken nu opnieuw eenmaal per jaar deze zoete broden volgens de aloude traditie.

Waar? Ter plaatse te verkrijgen, aan de oven, op het Torekesplein vlak aan de Grote Markt te Tienen.

Wanneer? Dit weekend (9, 10 en 11 dec) wordt er non stop gebakken tot zondag 17 uur… of zolang de voorraad strekt.

Waarom? Niet alleen om de traditie in stand te houden, maar de opbrengst ervan gaat ook naar een goed doel uit de regio en zij hopen dit jaar opnieuw de kaap van vijfduizend euro te halen!