Anisette De Gent

Anisette De Gent

Anisette, ook wel gekend onder de naam 'kraamanijs', is een anijslikeur, gemaakt van het zaad en knoppen van de anijsplant. De traditie wil dat de pas bevallen moeders deze drank kregen in het kraambed. Men geloofde dat het de baarmoeder snel zou herstellen en de kwade geesten zou bezweren.

Naar iets op zoek?

hageland hageland hageland hageland hageland hageland