‘Een bier onder stoom’

Leireken is het voormalige stationsgebouw van Steenhuffel, gelegen langs de in 1952 afgeschafte treinverbinding Londerzeel-Aalst. In de oertijd van Leireken – voor en rond de eeuwwisseling – was het meestal dezelfde machinist die de locomotief bediende en hij beschouwde het stoomtreintje zowat als zijn persoonlijke eigendom. Zijn naam was… Valeir. Aan een onbewaakte overweg werd mettertijd niet meer geroepen: ‘‘Opgepast de trein is daar!’’, maar ‘‘Pas op, Valeir is daar!’’ Het treintje werd hierdoor meer en meer vereenzelvigd met de machinist en zo geraakte de benaming stilaan in zwang. Van ‘Valeir’ werd het ‘Leire’. Het verkleinwoord verwees dan weer op zowel de kleine gestalte van de populaire man als op het stoomtreintje zelf.

De Leireken-biobieren zijn lekker, gezond en goed voor de natuur. Slechts een minderheid van de bieren in ons land (én zelfs wereldwijd) zijn erkend als biologisch bier.