23 mei 2022Vlaams-Brabant wordt meer en meer een akkerbouwprovincie

Vlaams-Brabant wordt meer en meer een akkerbouwprovincie

Het aantal landbouwbedrijven in Vlaams-Brabant daalt jaar na jaar. Alleen voor de akkerbouw is dat niet het geval, integendeel. De afgelopen 10 jaar steeg het aantal akkerbouwbedrijven met 27 procent.

Het aantal landbouwbedrijven in Vlaams-Brabant is de voorbije 10 jaar met 13 procent gedaald. Het aantal bedrijven is met een derde gedaald van 523 naar 351. Het aantal akkerbouwbedrijven daarentegen is net toegenomen van 504 naar 639 bedrijven. Ook is meer dan de helft van de landbouwgrond in de provincie bestemd voor akkerbouw. Vlaams-Brabant wordt dus meer en meer een akkerbouwprovincie waar er groenten, fruit en graan worden geteeld.

Gemeenschapslandbouw
Een trend die zich ook verderzet is de zogenaamde CSA-bedrijven: Community Supported Agriculture of gemeenschapslandbouw. “Dat zijn kleinschalige bedrijven die beperkt produceren en hun producten direct aan de consument verkopen,” zegt gedeputeerde Tom Dehaene (CD&V), die bevoegd is voor Landbouw.

“De interesse voor streekproducten bij de consument groeit. De stijgende energieprijzen en de coronacrisis hebben daaraan bijgedragen,” zegt Dehaene. En dat vindt hij een goede evolutie. “Er is minder verplaatsing nodig en het zijn heerlijke producten van om de hoek. We promoten dat graag.”

Bron foto en tekst: vrt.be

Naar iets op zoek?

hageland hageland hageland hageland hageland hageland