Waarom? Als steun voor een lokale en leefbare voedselproductie, een toekomst voor onze landbouwers, een duidelijk beleid waar de leefbaarheid van een belangrijke sector voorop staat. Niet alleen de landbouw zal de gevolgen moeten dragen van dit stikstofakkoord, maar ook de toeleveranciers en de levensmiddelenbedrijven. Hier zijn ook heel veel jobs aan verbonden, het is niet alleen die ene boer die zijn bedrijf misschien zal moeten sluiten. Er zijn ook vele anderen die rechtstreeks of onrechtstreeks de gevolgen zullen ondervinden.

Het aankomende “stikstofakkoord” en het uitblijven van de goedkeuring van het GLB (het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid) zorgen ervoor dat de toekomst van de landbouw en zeker die van de boeren met dieren er zéér somber uitziet.

Deze oproep komt vanuit ‘t Silsomhof. Zelf kunnen ze jammer genoeg niet meerijden naar Brussel (hun kleine tractortje is niet geschikt voor zo’n afstand….). Toch willen ook zij actie voeren! Daarom krijgt elke klant op vrijdag 3 maart een zak gevuld met landbouwproducten, geteeld door boeren van hier. Dit lijkt nu misschien evident, maar als de regering op de ingeslagen weg verder gaat, worden we afhankelijk van buitenlandse producten waarvan de herkomst veel minder transparant is.

Steun dus de boeren en steek hen een hart onder de riem door om 11u30 mee te toeteren en vanaf 13u langs te komen in de winkel (adres: ‘t Silsomhof, Olmenhoekstraat 49, 3071 Kortenberg)