24 november 2015Pensen van beenhouwerij Pieters erkend als streekproduct

Pensen van beenhouwerij Pieters erkend als streekproduct

De “pensen van de slagerij Pieters“ op de Beestenmarkt in Halle kregen de erkenning als “Streekproduct“. Dit gebeurde zowel door de VLAM als door Streekproducten Vlaams-Brabant.


Een tijdje geleden kwam, na een gesprek met de voorzitter van de landsbond Marc Landuyt, het idee op om voor een aantal producten, het label van “Streekproduct“ aan te vragen. Streekproducten zitten duidelijk in de lift en geven zeker mee de continuïteit   van een bedrijf aan, daar een streekproduct minimum 25 jaar dient te bestaan. Dit is een 1ste voorwaarde voor een streekproduct. “Als ik jullie vertel dat mijn mama vandaag de dag nog steeds meehelpt dan zitten wij intussen reeds ruim over de 60 jaar slagerij Pieters. Mijn ouders namen in 1953 een bestaande slagerij over op de Beestenmarkt te Halle. Halle, gelegen aan de Zenne, was in die tijd, maar ook nu nog een bloeiend handelscentrum gekend om zijn smalle middeleeuwse straatjes. Op de Beestenmarkt vond er wekelijks op donderdag en zaterdag een “beesten“ – markt plaats. Diverse hokken met varkens, biggetjes, konijnen, kippen en duiven lokten, uit de omliggende gemeenten, massa’s volk naar deze stad. De ligging van de slagerij op de Beestenmarkt was dus ideaal. Thans heeft de “beesten-markt” plaats moeten ruimen voor de “voddekes–markt”, zegt Luk Pieters.


In 1980 heeft hij de zaak overgenomen alsook de bereidingswijze van de charcuterie.
“Onze witte en zwarte pensen en bloedpensen worden nu nog steeds bereid op dezelfde wijze als destijds bij mijn ouders. De witte en zwarte pensen worden het hele jaar door gemaakt. De bloedpensen worden enkel bereid van september tot de maand mei omdat het bloed in de warmere maanden vlugger donkerder wordt van kleur  en begint te klonteren.Ik vertel dit zomaar niet, want hierdoor geef ik aan dat een 2de en 3de voorwaarde voor een erkenning als streekproduct is voldaan, namelijk bereid op dezelfde ambachtelijke wijze als vroeger en bereid in dezelfde streek”, zegt Luk.


Een 4de voorwaarde is dat deze producten door de lokale bevolking worden aanvaard als een traditioneel streekeigen product. Tijdens “ Kermis t’ Halle “, de braderie, carnaval, de bedevaartsmaand mei maar ook op zaterdagen staan diverse kraampjes met gebakken pensen in de straten. Denken we ook maar eens aan de vele echte pensenkermissen die hier in de streek plaatsvonden.
Typisch voor de streek is dat er 3 soorten pensen zijn, namelijk : witte pensen, zwarte pensen en bloedpensen. Alhoewel de samenstelling verschillend is worden ze alle drie gegeten met appelmoes, rode kool of sla.
Tenslotte, en dat is de 5de voorwaarde, worden streekproducten bereid met grondstoffen uit de streek, en dat is hier ook het geval. “Ik verwees zopas naar de wekelijkse varkensmarkt hier op de Beestenmarkt. Het hoeft je niet te verbazen dat mijn ouders destijds zeer nauwe contacten onderhielden met de boeren uit de streek en ze kochten er wekelijks hun dieren. Deze werden dan naar het slachthuis van Halle gebracht. Halle kende indertijd zeer veel beenhouwers die hun dieren, ofwel op de markt in Halle kochten, ofwel in het nabijgelegen Anderlecht. Door de vele beenhouwers was een slachthuis in Halle geen overbodige luxe. Het sloot echter eind 1972 definitief de poorten, zodat wij nu meestal naar Anderlecht moeten uitwijken” zegt Luk.
 Erkenning zowel door VLAM als door Streekproducten Vlaams Brabant

De erkenning werd zowel verkregen door de VLAM (Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing ) als door Streekproduct Vlaams Brabant.

STREEKPRODUCT.BE werd door de VLAM in het leven geroepen om traditionele streekproducten herkenbaar te maken en te erkennen. De consument kan de traditionele streekproducten makkelijk herkennen en zich ook goed informeren. De producent wordt beloond met een erkenning en kan zo zijn traditioneel product extra in de kijker zetten. Al deze producten voldoen aan de 5 criteria van de definitie voor traditioneel streekproduct. “De voorzitster, Mevrouw Jo Van Caenegem, is hier aanwezig en was, voor mij, ook een stimulerende kracht om deze erkenning te behalen. Vele jaren geleden kwam Mevrouw Van Caenegem, met haar mama hier naar de winkel en leerde alzo dit streekproduct kennen. Het is ook via de VLAM, dat televisiekok Jeroen Meus, onze pensen leerde kennen en ze mee wil promoten”, besluit Luk.


Streekproducten Vlaams-Brabant vzw heeft een gelijklopende opdracht maar ziet de erkenning en labelgeving duidelijker in de streekgebonden eigenschap. Iedereen kent intussen het “ Straffe Streek “ label.
In de slagerij werkt naast zijn vrouw Marleen en, zoals reeds gezegd, zijn moeder eveneens twee van de drie kinderen. Lars zorgt mee voor de bereidingen terwijl Bram mee instaat voor de verkoop. Daarnaast doen zij ook beroep op enkele stagiaires zowel voor de productie als voor de verkoop.

 

Foto & tekst: Editiepajot.be (Felix Merckx)

Naar iets op zoek?

hageland hageland hageland hageland hageland hageland