16 maart 2022‘Ambassadeurs van het Pajottenland’, een nieuwe, zelfstandige organisatie van Pajotse merkgebruikers

‘Ambassadeurs van het Pajottenland’, een nieuwe, zelfstandige organisatie van Pajotse merkgebruikers

De voorbije jaren zijn heel wat Pajotse merkgebruikers en ambassadeurs, uit het Pajottenland en de Zennevallei, opbouwende samenwerkingen gestart. Ze richtten de nieuwe, zelfstandige organisatie ‘vzw Ambassadeurs van het Pajottenland’ op met Pajotse ondernemers die een nieuw draagvlak zal bieden en die de grenzen van het prachtig Pajottenland kan overschrijden. De ondernemers kijken naar België en de wereld, want ze zien het groots!

‘vzw Ambassadeurs van het Pajottenland’ is een vereniging geworden waarvan vele leden ook merkgebruikers van het Pajottenland waren onder Pajottenland+ en vandaag nieuwe merkgebruiker zijn in de nieuwe vereniging. Elk lid voldoet aan criteria die uitgetekend werden met het doel om als een kwaliteitsgarantie te fungeren en aldus de geloofwaardigheid van het ledennetwerk te vergroten en waardevol te maken voor iedereen. Een streekidentiteit, een streekeigenheid met een bekende streeknaam zijn het fundament van de ‘Ambassadeurs van het Pajottenland’.

Ilse Dewaelheyns, voorzitter vzw Ambassadeurs van het Pajottenland: “We werken met vijf deelsectoren binnen onze plattelandseconomie in het Pajottenland en Zennevallei. De producenten vormen de grootste groep. Daarnaast zijn er ook winkelpunten, catering, logies en tal van recreatie en attracties. Elke sector heeft zijn eigenheid, maar we delen allemaal hetzelfde doel: synergiën aangaan, elkaars producten en diensten ondersteunen, promoten en meenemen in acties om samen het Pajottenland (en de Zennevallei) nog meer op de kaart te zetten en uiteraard samen te groeien, want dat is toch de wens van elke gepassioneerde ondernemer.”

“We zijn een nieuwe organisatie waarin elke ondernemer engagement opneemt, om het als een echt netwerk te laten werken met dynamiek en werkkracht. We vertegenwoordigen het Pajottenland en geven het kleur als producent, attractie-uitbater, horeca-uitbaters, . .. elke ondernemer zorgt mee voor een stukje streekbeleving en streekidentiteit; hang dit aan elkaar en je schrijft een fantastisch verhaal.“

Dit mooi verhaal schrijven ze niet alleen. De ondernemers hebben een kader gecreëerd waarin ze gaan samenwerken met Toerisme Vlaams-Brabant, met Streekproducten Vlaams-Brabant vzw (Straffe Streek), met Pajottenland+ als evidente en volwaardige partners. De deur staat steeds open voor andere partners die reeds werkzaam zijn in de streek.

Ilse Dewaelheyns: “Onze agenda voor het komende jaar is reeds mooi gevuld. We starten met evenementen zoals de Markt van de Smaak (op 21/05/'22 te Lennik), wat een samenwerking is tussen Pajottenland +, de provincie Vlaams-Brabant (dienst landbouw), gemeente Lennik, Ambassadeurs van het Pajottenland en Streekproducten Vlaams-Brabant vzw (Straffe Streek). Ook de Parkenparade (juni '22), een initiatief van Toerisme Vlaams-Brabant, de Week van de Korte Keten, streekproductenmarkten, enz. Daarnaast zullen we onze steun en medewerking verlenen aan het Boerenlandschapspark om het mee gestalte te geven. We ondertekenden reeds de intentieverklaring voor de indiening van het project in de eerste fase aangezien de Pajotse ambachtelijke producten een prominente plaats in het landschapspark-verhaal kregen en de waarden en insteek van dit verhaal overeenkomen met de onze.”

‘Ambassadeurs van het Pajottenland’ roept graag alle gepassioneerde ondernemers uit het Pajottenland en de Zennevallei op om aan te sluiten. Contact: info@pajottenlandambassadeurs.be

Bron: Persinfo

Naar iets op zoek?

hageland hageland hageland hageland hageland hageland